HOTLINE:
0786 525 666
yongyivn@gmail.com 

Automated Machine

Autocar Manufacturing

Công nghiệp thực phẩm

Đối với các văn phòng gia đình, quỹ lương hưu, quỹ ủy thác và các doanh nghiệp muốn cải thiện báo cáo tài sản của họ thông qua các kệ hoặc các giải pháp ưu tiên.

Xem thêm

Công nghiệp thực phẩm

Đối với các văn phòng gia đình, quỹ lương hưu, quỹ ủy thác và các doanh nghiệp muốn cải thiện báo cáo tài sản của họ thông qua các kệ hoặc các giải pháp ưu tiên.

LEARN MORE

Công nghiệp thực phẩm

Đối với các văn phòng gia đình, quỹ lương hưu, quỹ ủy thác và các doanh nghiệp muốn cải thiện báo cáo tài sản của họ thông qua các kệ hoặc các giải pháp ưu tiên.

LEARN MORE

Industrial Procurement

Solution For Erection

Cost Savings


Our Brands

We offer the following products

Find Equipment


Contact Us

WELLTECH IMPORT EXPORT SERVICE COMMERCIAL MANUFACTURING CO.,LTD
No 27 Street 72 ,Thanh My Loi Ward,
Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam
TEL: +84-28-6680-6805
Mobile: 0786 525 666
Email : yongyivn@gmail.com

Office Locations